CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá của mọi Công ty nói chung và của KENTADO nói riêng. Chính vì vậy, chủ trương xây dựng chính sách nhân sự tại Công ty là tạo cơ hội bình đẳng cho mọi cá nhân có năng lực được thăng tiến trong sự nghiệp, với mục tiêu cao nhất là sự phát triển của KENTADO luôn đồng hành với trách nhiệm và quyền lợi của mỗi nhân viên. Theo đó, chính sách nguồn nhân lực của KENTADO trong giai đoạn hiện nay bao gồm:

  • Chính sách Tuyển dụng

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty, theo kế hoạch hàng năm và trong từng giai đoạn.

Nguyên tắc của chính sách tuyển dụng là lựa chọn những ứng viên tốt vào vị trí phù hợp dựa trên năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm của ứng viên; không phân biệt giới tính, tôn giáo, chủng tộc thông qua quá trình tuyển chọn công bằng và khách quan.

  • Chính sách Đào tạo

Đào tạo và phát triển nhân sự luôn được KENTADO chú trọng ưu tiên với chủ trương tạo điều kiện giúp mỗi cá nhân phát triển nghề nghiệp, đồng thời xây dựng một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp.

KENTADO khuyến khích các thành viên học hỏi lẫn nhau trong quá trình làm việc, qua các khóa học đào tạo và nỗ lực tự đào tạo của từng thành viên.

  • Chính sách Thăng tiến và Phát triển nghề nghiệp

Tại KENTADO, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp công bằng cho mọi đối tượng được xác lập bằng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực rõ ràng và cụ thể. Việc đánh giá năng lực và công việc được thực hiện định kỳ nhằm đánh giá mục tiêu công việc, mục tiêu phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Đồng thời là cơ sở nhằm bố trí nhân sự phù hợp với từng giai đoạn phát triển của KENTADO.

Việc tuyển chọn nhân sự nội bộ cho các vị trí quản lý được ưu tiên tại KENTADO, thể hiện sự quan tâm của cấp lãnh đạo với những thành viên đã gắn bó và cống hiến vào sự phát triển của Công ty.

  • Chính sách Phúc lợi và đãi ngộ

Chính sách đãi ngộ lao động luôn được KENTADO liên tục hoàn thiện với mục tiêu tạo mọi điều kiện cho các thành viên an tâm, gắn bó dài lâu, duy trì văn hóa doanh nghiệp của Công ty. Vì vậy chế độ lương thưởng được trả theo nguyên tắc đảm bảo sự công bằng, hợp lý, phù hợp với trình độ, năng lực, hiệu suất, chất lượng công việc của mỗi thành viên và tinh thần, thái độ thực thi chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Tất cả các thành viên chính thức của KENTADO đều được đảm bảo thụ hưởng các chế độ chính sách phù hợp với Luật lao động Việt Nam.

  • Môi trường – điều kiện làm việc

KENTADO luôn quan tâm duy trì môi trường làm việc thoải mái, vui vẻ, cạnh tranh lành mạnh. Các hoạt động nhân sự thường xuyên được tổ chức nhằm tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, thân thiện giữa các thành viên.

Mỗi thành viên tại KENTADO luôn ý thức và tự nguyện cam kết thực hiện đúng theo tôn chỉ, mục tiêu của Cẩm nang văn hóa doanh nghiệp đảm bảo sự phát triển ổn định, lâu dài và bền vững.

  • Chính sách Thu hút nhân tài

KENTADO luôn có các chính sách riêng dành cho các nhân sự giỏi, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan, ngoài việc để giữ chân các thành viên lâu dài mà còn thu hút thêm nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc tại Công ty.